Monday, March 5, 2007

Medie, opgave

Forventninger til opgave i medie

Vi har været i en børnehave hvor vi viste filmen "Den lille Ridder". Vi filmede børnene mens de så filmen og efter filmen. Vi talte med børnene om filmen og derefter legede børnene.
Mine forventninger til opaven er at få nogle konkrete oplevelser omkring børns reaktioner på at se en børnefilm både under filmen og efter filmen. Film/fjernsyn påvirker børn, men hvordan? Det forventer jeg at få et lille indblik i ved at arbejde med denne opgave.