Monday, March 5, 2007

Medie, opgave

Forventninger til opgave i medie

Vi har været i en børnehave hvor vi viste filmen "Den lille Ridder". Vi filmede børnene mens de så filmen og efter filmen. Vi talte med børnene om filmen og derefter legede børnene.
Mine forventninger til opaven er at få nogle konkrete oplevelser omkring børns reaktioner på at se en børnefilm både under filmen og efter filmen. Film/fjernsyn påvirker børn, men hvordan? Det forventer jeg at få et lille indblik i ved at arbejde med denne opgave.

1 comment:

torbennesager said...

hej ulla
Det er interessant at se hvordan børn påvirkes af medierne. Har I også tænkt på at vise filmen med børnene for børnene. Det kunne være for at finde ud af børnenes reaktion på at de selv optræder på skærmen - at de selv har været med til at lave noget TV, hvor de selv har været i aktørens rolle